VAN BƯỚM TAY GẠT - 10XJME / 10XJMEA / PN16XJME
prev
  • VAN BƯỚM TAY GẠT - 10XJME / 10XJMEA / PN16XJME
next

van bướm là loại van dùng để đóng mở hoặc có thể điều chỉnh lưu chất chảy qua đường ống.

van bướm được coi là đóng hoàn toàn khi góc của cánh bướm hợp với trục là 0 độ và mở hoàn toàn là 90 độ.

van bướm được dùng nhiều trong các hệ thống như: khí nén, gas, hoá chất,...

Đặt hàng