Từ năm 2018 THANH HÀ VINA là nhà phân phối chính thức các mặt hàng của van Kitz tại Việt Nam.